Εργατικά / ΕΦΚΑ

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΤΑΑ


Με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις αμφισβήτησης της συνάφειας της επαγγελματικής δραστηριότητας για την οποία προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθερών Επαγγελματιών, με την επαγγελματική ιδιότητα για την οποία προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο ΕΤΑΑ, η αμφισβήτηση επιλύεται με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ). Τέλος, αναφέρεται ότι πρόσωπα τα οποία διορίζονται στο Δημόσιο από 1/1/2011 και εφεξής και υπάγονται λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, είτε πρόκειται για ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι) είτε για ασφαλισμένους από 1/1/1993 και εφεξής (νέοι ασφαλισμένοι), με εξαίρεση μόνο ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι) εφόσον έχουν προσληφθεί και απασχολούνται με άλλη ιδιότητα από αυτή για την οποία ασφαλίζονται στο ΕΤΑΑ.