Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  ΦΟΡΟΤΕΧΙΚΟΥΣ

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης  των λογιστών φοροτεχνικών για την κατάθεση της  Υ.Δ  που προβλέπεται  στο νέο  θεσμικό πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματός τους, η  Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού  Επιμελητηρίου της  Ελλάδας  αποφάσισε να παρατείνει  την παραλαβή των Υ.Δ από την Κεντρική Υπηρεσία  και τα Περιφερειακά Τμήματα μέχρι την Τετάρτη  29 Μαΐου 2013