Νέα

Από 30/6 μετά την ολοκλήρωση του Α' δεκαπενθήμερου εφαρμογής του Συνεργασία το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα μπορεί να δέχεται το άθροισμα συμβατικών ωρών/ μήνα και την προαναγγελία μεσοσταθμικής μείωσης ωρών εργασίας/ μήνα.


Από 30/6 μετά την ολοκλήρωση του Α' δεκαπενθήμερου εφαρμογής του Συνεργασία το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα μπορεί να δέχεται το άθροισμα συμβατικών ωρών/ μήνα και την προαναγγελία μεσοσταθμικής μείωσης ωρών εργασίας/ μήνα.