Νέα

Άρθρο 12 N.4606/19


Μετά την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄182), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4462/2017 (Α΄39) προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:
«1Α. Σε περιοχές που αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες το χρονικό διάστημα από τις 19.10.2018 έως και τις 21.12.2018 κατά άρθρο 14 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) και η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου λήγει από τις 29.3.2019 έως και τις 8.5.2019, η προθεσμία αυτή παρατείνεται από τη λήξη της έως 28 Ιουνίου 2019. Η ίδια καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού.
Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από τις 29.3.2019.»