Εργατικά / ΕΦΚΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Αριθ. οικ. 14827/22/24.7.2011 πoυ ορίζει τις προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Αριθ. οικ. 14827/22/24.7.2011  πoυ ορίζει τις προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων : Αναγγελίας πρόσληψης, Πίνακα προσωπικού, Αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, Καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, Βεβαίωσης Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και Αίτησης για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης.

Σύμφωνα με την απόφαση κατά το διάστημα της μεταβατικής περιόδου, η οποία ορίζεται έως τις 31/12/2012, η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων,είναι προαιρετική. Ενώ από 1/1/2013 οι υποβολές των ανωτέρω εντύπων θα γίνονται υποχρεωτικά με την μέθοδο της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η απόφαση θα ισχύσει από 1/9/2012