Εργατικά / ΕΦΚΑ

Διαδικτυακή Εφαρμογή για την άμεση ενημέρωση του ΟΓΑ για τον θάνατο συνταξιούχου


Αθήνα 02/07/2012

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΓΑ  4/2012

Όπως γνωρίζετε, ύστερα από την ένταξη του ΟΓΑ στο νέο σύστημα πληρωμής των συνταξιούχων με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού (άρθρο 40 Ν.3863/2010), σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου, η αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για το θάνατο, διαφορετικά εξακολουθούν να πιστώνονται ποσά συντάξεων στον τραπεζικό λογαριασμό του συνταξιούχου και μετά το θάνατό του.

 

Δεδομένου ότι είναι επιτακτική η ανάγκη, να πάψουν να υφίστανται περιπτώσεις πιστώσεων ποσών συντάξεων σε λογαριασμούς θανόντων συνταξιούχων, εξ αιτίας της μη έγκαιρης και σωστής ενημέρωσής μας, αναζητήσαμε τρόπους για την ταχύτερη πληροφόρηση του Οργανισμού μας.

 

Για το σκοπό αυτό στη διαδικτυακή Εφαρμογή των Ανταποκριτών έχει προστεθεί από τη Μηχανογραφική Υπηρεσία του ΟΓΑ ειδική υπηρεσία, μέσω της οποίας θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνετε τον ΟΓΑ για τους συνταξιούχους που απεβίωσαν, προκειμένου να αναστέλλεται άμεσα η καταβολή της σύνταξής τους. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε, να υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης, ακόμη και στις περιπτώσεις που ο θανών συνταξιούχος δεν είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Συνταξιούχων του Δήμου σας.

 

Προκειμένου όμως, η εφαρμογή αυτή να είναι αποτελεσματική, είναι απαραίτητη η συνεργασία σας με τον ληξίαρχο του Δήμου σας, ο οποίος θα πρέπει ανελλιπώς να σας ενημερώνει για τις ληξιαρχικές πράξεις που εκδίδονται στο Δήμο και αφορούν σε συνταξιούχους του ΟΓΑ.

 

Ήδη έχουμε αποστείλει σχετική επιστολή στους Δημάρχους της χώρας και ζητούμε τη συνδρομή των ληξιάρχων στο έργο αυτό.

 

Επισημαίνουμε ότι η καταχώρηση του θανάτου στην εφαρμογή των Ανταποκριτών είναι η πρώτη ενέργεια, για την άμεση αναστολή καταβολής της σύνταξης του θανόντος.

 

Στη συνέχεια θα πρέπει απαραίτητα να ακολουθήσει η αποστολή του αντιγράφου της ληξιαρχικής πράξης θανάτου στην Υπηρεσία μας (ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ) με FAX (210 3848308) ή ταχυδρομικά, ως παραστατικό έγγραφο, για την οριστική διακοπή της σύνταξης και την επιστροφή στον ΟΓΑ τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συντάξεων μετά το θάνατο του συνταξιούχου.

 

Στις περιπτώσεις που τα στοιχεία που έχετε (ΑΜΚΑ ή Α.Μ) για την αναζήτηση στο αρχείο του συνταξιούχου, δεν είναι επαρκή ή αν κατά την αναζήτηση δεν εμφανίζεται ο εκλιπών ως συνταξιούχος, παρακαλούμε να αποστέλλετε άμεσα τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου στον ΟΓΑ, με FAX.

 

Το αρχείο της εφαρμογής θα επικαιροποιείται κάθε μήνα με τους νέους συνταξιούχους.

 

Οδηγίες για την καταχώρηση των στοιχείων στην Εφαρμογή.

 

Για την είσοδο στην εφαρμογή θα πρέπει να επιλέξετε μέσω της Εφαρμογής των Ανταποκριτών την υπηρεσία “Δήλωση θανάτου εν ενεργεία συνταξιούχου ΟΓΑ’’ και να πληκτρολογήσετε τον Α.Μ.Κ.Α ή τον Αριθμό Μητρώου του συνταξιούχου (Α.Μ.) του ΟΓΑ.

 

Αφού επιβεβαιώσετε την ορθότητα των εμφανιζόμενων στοιχείων του συνταξιούχου, ακολούθως θα καταχωρήσετε την ημερομηνία θανάτου του.

 

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της ανωτέρω υπηρεσίας παρατίθενται στην συγκεκριμένη εφαρμογή.

 

Σημειώνουμε επίσης ότι για τη χρήση της υπηρεσίας αυτής δεν απαιτείται η δημιουργία νέων ηλεκτρονικών κωδικών πρόσβασης (username και password), αλλά θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτετε ήδη και οι οποίοι σας παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της Εφαρμογής Ανταποκριτών.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.