Νέα

Διαθέσιμη η εκτύπωση Βεβαίωσης Αποδέσμευσης μελλοντικών απαιτήσεων που έχουν κατασχεθεί στα χέρια τρίτου (Άρθρο 104 περ. γ' του ν. 4611/2019), προκειμένου να γνωστοποιηθεί σε τρίτους εντός μηνός από την έκδοσή της


Διαθέσιμη η εκτύπωση Βεβαίωσης  Αποδέσμευσης μελλοντικών απαιτήσεων που έχουν κατασχεθεί στα χέρια τρίτου (Άρθρο 104 περ. γ' του ν. 4611/2019), προκειμένου να γνωστοποιηθεί σε τρίτους εντός μηνός από την έκδοσή της