Νέα

Δυνατότητα υποβολής αίτησης και έκδοσης παραβόλου ΤΕΠΑΗ για το έτος 2020.


Δυνατότητα υποβολής αίτησης και έκδοσης παραβόλου ΤΕΠΑΗ για το έτος 2020 στην εφαρμογή eTEPAI, από όπου μπορείτε να προχωρήσετε στη διαδικασία χορήγησης κωδικού πληρωμής e-Παραβόλου του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.).