Εργατικά / ΙΚΑ

Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρ. 31 του ν. 4387/2016, περί κατώτατου ποσού σύνταξης επί ατυχήματος που συνέβη πριν από την 13/5/2016., σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 12 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν.


Σ60/64/1154486
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.80000/12148/273/2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση θανάτου από 13/5/2016 και μετά, ο οποίος οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, που έχει προκληθεί πριν από τις 13/5/2016, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρ. 31 του ν. 4387/2016, επειδή η σύνταξη λόγω θανάτου θα υπολογιστεί εκ νέου σύμφωνα με τους κανόνες του ν. 4387/2016.