Νέα

Εγχειρίδιο με τα συνηθέστερα ερωτήματα για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων.


Αρ. Π.ΔΕΦΚ Α 1006241 ΕΞ2019/15-01-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Για την εξυπηρέτηση των Δ.Ο.Υ. και των φορολογουμένων, σας κοινοποιούμε εγχειρίδιο με τα συνηθέστερα ερωτήματα για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων (άρθρο 15 ν. 3091/2002).