Εργατικά / ΕΦΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ OAEE: 31/2012 ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2012


ΣΧΕΤ: Το Φ.11321/3614/273/5.3.2012 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.

 

Με την αρ. Ο.Α.Ε.Ε. 47/11 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3996/2011 με τον οποίο επαναπροσδιορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από το έτος 2011 και εφεξής.

 

Επίσης σας γνωρίσαμε ότι τα ποσά των εισοδηματικών κριτηρίων από 1/1/2012 και σε ετήσια βάση θα αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και ότι με την ίδια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται και τα ποσά του ΕΚΑΣ για τις από 1/1/2012 και εφεξής χρονικές περιόδους με βάση την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους αναπροσαρμογής.

 

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε πως για το τρέχον έτος 2012, τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 34 του Ν.3996/2011, που παρατέθηκαν στην εγκύκλιο Ο.Α.Ε.Ε. 47/11, δεν πρόκειται να αναπροσαρμοστούν. Επομένως εξακολουθούν να ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ίσχυαν για το έτος 2011.

 

Ειδικά δε για το εισοδηματικό κριτήριο που για πρώτη φορά τέθηκε με το αρθ.34, δηλαδή το ύψος της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στον συνταξιούχο το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 850,00 ευρώ, σημειώνουμε ότι η συνδρομή του ή μη θα εξετάζεται κατά το μήνα ανάρτησης του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης στην Διαύγεια (Μάρτιος 2012).

 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ομοίως για το έτος 2012 δεν πρόκειται να αναπροσαρμοστούν και τα χορηγούμενα ποσά του ΕΚΑΣ, άρα θα εξακολουθούν να ισχύουν τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο Ο.Α.Ε.Ε. 47/11.