Εργατικά / ΕΦΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ OAEE: 32/2012 ΘΕΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ


ΣΧΕΤ: Ν.4051/2012, ΑΡΘ.6 & Ν.4052/2012 ΑΡΘ.138

 

Σας κάνουμε γνωστές τις διατάξεις της παρ.6 του αρθ.6 του Ν.4051/2012 καθώς και της παρ.Ι του αρθ.138 του Ν.4052/2012 με τις οποίες ορίζεται ότι με το ποσό που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31/12/2011 (33,04 ευρώ) θα υπολογίζονται οι παρακάτω περιπτώσεις των οποίων το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη αποτελεί βάση υπολογισμού:

 

1) Το καταβαλλόμενο ποσό εξωιδρυματικού επιδόματος των παρ.1 και 2 του αρθ.42 του Ν.1140/1981 όπως ισχύει (20*33,04 = 660,80 ευρώ).

 

2) Το ανώτατο ποσό προσαύξησης της σύνταξης των συνταξιούχων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης λόγω απολύτου αναπηρίας (20*33,04 = 660,80 ευρώ).

 

3) Το όριο της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή άθροισμα κύριων συντάξεων το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον περιορισμό της σύνταξης στην απασχόληση των συνταξιούχων του αρθ.63 του Ν.2676/1999 όπως αντικαταστάθηκε από το αρθ.16 του Ν.3863/2010 (30*33,04= 991,20 ευρώ).