Εργατικά / ΕΦΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ:64/16-11-2011


ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων περιόδου 01/07/2011 έως 30/06/2012».

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. Α41/1/25.7.2011 έγγραφο Ι.Κ.Α..

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (άρθρο 3 παρ. Α και Β) των ετών 2010, 2011 και 2012, αυξήθηκαν τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων και – κατ’ επέκταση – η τιμή του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, διαμορφώνεται για το χρονικό διάστημα από 01/07/2011 έως και 30/06/2012 σε 33,57 €.

Μετά την αναπροσαρμογή, η μηνιαία εξαγορά στρατιωτικής υπηρεσίας συνταξιούχων και πλασματικών χρόνων διαμορφώνεται σε 167,85 € (33,57 Χ 25 Χ 20% = 167,85), η δε μηνιαία εισφορά που καταβάλει στον Οργανισμό μας ο Ο.Α.Ε.Δ. για την κάλυψη των άνεργων ασφαλισμένων διαμορφώνεται σε 54,25 € (33,57 Χ 6,45% = 2,17 Χ 25 = 54,25).


Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπηρετούντες υπάλληλοι του Τμήματος.