Νέα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι, μετά την τροποποίηση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης για την υπαγωγή επιχειρήσεων στη ρύθμιση των παγίων δαπανών, 800 επιχειρήσεις, οι αιτήσεις των οποίων είχαν απορριφθεί αρχικά, έχουν πλέον δικαίωμα ένταξης σε αυτό το καθεστώς.


 
 
Για τον σκοπό αυτό, η ΑΑΔΕ:
 
- Εντόπισε τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις (ΑΦΜ)
 
- Άνοιξε ξανά το σύστημα, ώστε αυτές
 
- Να υποβάλουν ξανά την αίτησή τους στο myBusinessSupport μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (9 Αυγούστου 2021).