Νέα

Ημερομηνίες πίστωσης Παροχών Ασθενείας του π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2019


Αρ. Π. 1454839
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


Σας κοινοποιούμε τις ημερομηνίες πίστωσης για την πληρωμή Παροχών σε Χρήμα του π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (επιδόματα ασθενείας, μητρότητας και εξόδων κηδείας), μέσω ΔΙΑΣ έτους 2019.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

12/12/2018

20/12/2018

28/12/2018

21/12/2018

11/01/2019

18/01/2019

14/01/2019

28/01/2019

01/02/2019

29/01/2019

11/02/2019

15/02/2019

12/02/2019

25/02/2019

01/03/2019

26/02/2019

08/03/2019

15/03/2019

12/03/2019

26/03/2019

01/04/2019

27/03/2019

19/04/2019

24/04/2019

22/04/2019

03/05/2019

10/05/2019

06/05/2019

17/05/2019

24/05/2019

20/05/2019

31/05/2019

07/06/2019

03/06/2019

14/06/2019

21/06/2019

18/06/2019

28/06/2019

05/07/2019

01/07/2019

12/07/2019

19/07/2019

15/07/2019

02/08/2019

09/08/2019

05/08/2019

19/08/2019

23/08/2019

20/08/2019

30/08/2019

06/09/2019

02/09/2019

13/09/2019

20/09/2019

16/09/2019

27/09/2019

04/10/2019

30/09/2019

11/10/2019

18/10/2019

14/10/2019

25/10/2019

01/11/2019

29/10/2019

08/11/2019

15/11/2019

11/11/2019

29/11/2019

06/12/2019

02/12/2019

20/12/2019

24/12/2019