Νέα

Κατατέθηκε το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα εξαίρεσης από τις τοπικές και εθνικές ομοιεπαγγελματικές κλαδικές συμβάσεις κατόπιν διαβούλευσης και συναπόφασης των κοινωνικών εταίρων για ορισμένες επιχειρήσεις με οικονομικά προβλήματα.


Κατατέθηκε το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα εξαίρεσης από τις τοπικές και εθνικές ομοιεπαγγελματικές κλαδικές συμβάσεις κατόπιν διαβούλευσης και συναπόφασης των κοινωνικών εταίρων για ορισμένες επιχειρήσεις με οικονομικά προβλήματα.