Εργατικά / ΕΦΚΑ

Καταβολή του βοηθήματος τοκετού


IKA   Γ32/1289/25-11-2011
ΘΕΜΑ: "Καταβολή του βοηθήματος τοκετού."


Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα από 1-10-2011 ημερομηνία εφαρμογής στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου (KEN), διατυπώθηκαν ερωτήματα από τις κατά τόπους Μονάδες Υγείας και Υποκ/τα ΙΚΑ, σχετικά με την συνέχιση καταβολής του βοηθήματος τοκετού παράλληλα με την κάλυψη των KEN στα Νοσοκομεία, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Το ΙΚΑ μέχρι σήμερα (σχετ. το άρθρο 31 παρ.7 του Α.Ν. 1846/1951, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 10 του Ν. 825/78) κατέβαλε αντί μαιευτικής περίθαλψης το βοήθημα τοκετού.

Από 1-10-2011 ημερομηνία ισχύος της Υ4α/οικ.85649/27-7-11 Κ. Υ.Α. τα Νοσοκομεία χρεώνουν απευθείας τη δαπάνη μαιευτικής περίθαλψης στο ΙΚΑ (για φυσιολογικό τοκετό και καισαρική) και όχι στον ασφ/νο.

Κατά συνέπεια, το βοήθημα τοκετού το οποίο δίνονταν αντί μαιευτικής περίθαλψης, δεν θα αποδίδεται πλέον στους δικαιούχους δεδομένου ότι, από την παραπάνω ημερομηνία η μαιευτική περίθαλψη καλύπτεται πλήρως από το ΙΚΑ χωρίς καμία επιβάρυνση του ασφ/νου. 

Για μαιευτική περίθαλψη που πραγματοποιείται σε ιδιωτικά μαιευτήρια ή κλινικές στις οποίες δεν έχουν εφαρμογή τα Κ.Ε.Ν., καταβάλλεται κανονικά το βοήθημα τοκετού (1007 €) στους δικαιούχους.