Εργατικά / ΕΦΚΑ

Καθορισμός αρμοδίων υπηρεσιών για την έκδοση της βεβαίωσης πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων ναυτικών Αριθμ. Φ.10080/13826/987


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


Έχοντας υπόψη κτλ:

αποφασίζουμε:

Ως αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση της βεβαίωσης πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων ναυτικών, ορίζονται το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και τα παραρτήματα αυτού στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2012