Εργατικά / ΕΦΚΑ

Κοινοποίηση Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων


ΑΘΗΝΑ: 15/12/2011
Αριθμ. Πρωτ.: Γ55/887

ΣΧΕΤΙΚΟ: Το υπ'αριθμ. Γ55/883/06-12-2011 Γενικό Έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΟΠΥΥ

Όπως αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο, την 01/11/2011 υπεγράφη μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1579/1985 άρθρο 24Β παρ. 3 και με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Με το παρόν σας κοινοποιούμε το κείμενο στης σύμβασης.