Νέα

Νέοι Συντελεστές ΦΠΑ


Οι Νέοι συντελεστές ΦΠΑ από 15-3-2010 είναι 21%, 10%, 5% και οι μειωμένοι κατά 30% που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου, διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 15%, 7% και 4%.