Νέα

Παράταση Δηλώσεων για τους υπόχρεους του άρθρου 62..


Παράταση Δηλώσεων για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του Ν.2238/94, από 12-4-2010, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ