Νέα

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στους Δήμους Λευκάδας, Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας-Ιθάκης


ΠΟΛ 1023/2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε

 

1. Παρατείνονται μέχρι και την 31.5.2016 οι προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 της Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1259/30.11.2015. Μέχρι την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 της Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1270/23.12.2015.

 

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.