Νέα

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2019 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία


ΠΟΛ 1243/18

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

 

1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2019, που λήγει την 31-12-2018, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και την 11-1-2019.

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.

 

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.