Εργατικά / ΕΦΚΑ

Παράταση προθεσμίας για την καταχώρηση στοιχείων στη διαδικτυακή εφαρμογή για την πράξη Διαρθρωτική Εφαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης για επιχειρήσεις που απασχολούν 50 άτομα και άνω


Ημερομηνία: 06/07/2012
Αρ. Πρωτ.: Β123522

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 9989672
FAX: 210 9989689
Email: a3@oaed.gr

Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων ΟΑΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη τα πολλαπλό σχετικό αιτήματα, παρατείνει μέχρι και τις 18/07/2012 την προθεσμία καταχώρησης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των προγραμμάτων κατάρτισης, για τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στο πλαίσιο της πράξης «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ».

Η διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των προγραμμάτων κατάρτισης πραγματοποιείται μηχανογραφικά και σύμφωνα με το εγχειρίδιο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.oaed.gr/pages/SN_1499.pg, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ».

Επισημαίνεται ότι η καταχώρηση στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή για προγράμματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή είναι υπό υλοποίηση διευκολύνει την Υπηρεσία με αντίστοιχη επιτάχυνση της διαδικασίας διεκπεραίωσης αιτήσεων καταβολής Β' Δόσης και αποπληρωμής των έργων. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. Β121060/25.6.2012 ανακοίνωση της Υπηρεσίας προς τους Δικαιούχους