Νέα

Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μηνός Ιανουαρίου 2012 από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων και παράταση προθεσμίας αναγγελίας μεταβολών και υποβολής ενστάσεων


Αθήνα 13/2/2012
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/44

Λόγω της απεργίας που έχει κηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τις 10/2/2012, η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αποφάσισε την παράταση μέχρι 13/2/2012 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μηνός Ιανουαρίου 2012 που υποβάλλονται στα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων.

Ομοίως, μεταβολές εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων για τις οποίες ως ημερομηνία εμπρόθεσμης αναγγελίας προκύπτει η 10/2/2012, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εάν υποβληθούν μέχρι 13/2/2011.

Το αυτό ισχύει για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας – ενστάσεων από ασφ/νους και εργοδότες.