Νέα

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ έως Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 ώρα 17:00.


Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ έως Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021  ώρα 17:00.