Αποφάσεις / ΠΟΛ

ΠΟΛ 1145 / 20.10.10


Μέχρι 31/10/2010 δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα στους πωλητές οπωρολαχανικών και λοιπών αγροτικών προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως για μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης με την προϋπόθεση ότι αυτά θα καταχωρηθούν στο βιβλίο εσόδων εξόδων με τις λοιπές πράξεις του Νοεμβρίου και μέχρι 15/10/2010.