Νέα

Προθεσμία Υποβολής Δηλώσεων


Η προθεσμία υποβολής Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων, έτους 2010 ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με την δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.