Εργατικά / ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 26 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, κ.λπ.».


Αθήνα, 28-5-2012

Αρ.Πρωτ: Φ.10060/οικ.9900/1197

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 26 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89Α΄) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ.10 του άρθρου 61 του ν.3996/2011 (Α,170) και ορίζεται ότι το ποσοστό εισφοράς των συνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) για την ασφάλιση τους για παροχές περίθαλψης στον Τομέα Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΥΜΕΔΕ) του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ υπολογίζεται επί της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης και όχι επί της προσαύξησης.

 

Ως έναρξη εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε, για την άμεση ενημέρωση των Υπηρεσιών σας, προς εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.