Εργατικά / ΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ OAEE: 70/2011

Για τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας για το έτος 2012, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με προηγούμενες εγκυκλίους διαταγές και ειδικότερα με τις αρ. ΟΑΕΕ.115/09 και Ο.Α.Ε.Ε. 99/10.

H αυτοκόλλητη ετικέττα που θα παραλάβουν οι ασφ/νοι του ΟΑΕΕ, πιστοποιεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθενείας (δηλ.καταβολή ασφαλιστικών εισφορών της τελευταίας εν ασφαλίσει τριετίας 8/2008-8/2011) και μ΄αυτήν ανανεώνεται αυτόματα για το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 31/12/2012 η ισχύς του βιβλιαρίου ασθενείας τόσο για τους ίδιους όσο και για τα προστατευόμενα απ΄αυτούς τέκνα, ηλικίας μέχρι –18- ετών, χωρίς ν΄απαιτείται η προσέλευσή τους στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ για θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας.

Δεν επιτρέπεται ιδιόχειρη παρέμβαση στην αυτοκόλλητη ετικέττα, τόσο από πλευράς ασφ/νων του ΟΑΕΕ όσο και από πλευράς υπηρεσιών του Οργανισμού.

Οι ασφαλισμένοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα παραλάβουν αυτοκόλλητη ετικέττα (διότι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών κ.λπ.) θα πρέπει να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του Οργανισμού για τη θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας τους.

Για την καταχώρηση ή παράταση του δικαιώματος μελών (συζύγους, τέκνα, γονείς) οικογένειας ασφ/νων, πρέπει να ελέγχονται αυστηρά οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά, ώστε να μην χορηγούνται παροχές ασθενείας σε πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα σ΄αυτές.

Όσον αφορά τους θεραπευτές ιατρούς του ΕΟΠΥΥ (ως εκ τούτου και του Οργανισμού μας) θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο της Υπηρεσίας μας ή του ΕΟΠΥΥ.

Η επιτόπια μετάβαση συνεργείου υπαλλήλων του Οργανισμού για τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας για τη νέα περίοδο θα γίνεται όπου τούτο απαιτείται, κατόπιν συνεργασίας των Προϊσταμένων των Περ/κών Τμημάτων με τους τοπικούς φορείς.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της παρούσας