Εργατικά / ΕΦΚΑ

Υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους ηλικίας έως 29 ετών από 8/3/21 ώρα 11:00 μέχρι και 16/3/21 ώρα 23:59 στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr ( απ. 9341/317/1.3.2021 και Δημόσια Πρόσκληση 2/2021 ΟΑΕΔ ) .


Υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους ηλικίας έως 29 ετών από 8/3/21 ώρα 11:00 μέχρι και 16/3/21 ώρα 23:59 στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr ( απ. 9341/317/1.3.2021 και Δημόσια Πρόσκληση 2/2021 ΟΑΕΔ ) .