Skip to main content

© Φορολογικός & Εργατικός Οδηγός.
Web Design - Web Hosting by Dazzlink.
  • Φορολογικός & Εργατικός Οδηγός

  • Εκδόσεις
    Ρήγας

Τελευταία Άρθρα

22 Μαΐου 2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617)
21 Μαΐου 2024
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020
21 Μαΐου 2024
Κοινοποίηση των διατάξεων του Μέρους Α'(άρθρα 1-14) και των άρθρων 65, 66, 68 και 76 του ν. 5108/2024 («Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», Α'65/2-5-2024)
20 Μαΐου 2024
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν στα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εξειδίκευση των παραβάσεων των υπόχρεων εγγραφής στο Μητρώο και καθορισμός του ποσού των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους -Α. 1079 /14-05-2024.