Skip to main content

© Φορολογικός & Εργατικός Οδηγός.
Web Design - Web Hosting by Dazzlink.

22

Μαΐου

2024

22 Μαΐου 2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617)

20

Μαΐου

2024

20 Μαΐου 2024
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν στα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εξειδίκευση των παραβάσεων των υπόχρεων εγγραφής στο Μητρώο και καθορισμός του ποσού των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους -Α. 1079 /14-05-2024.

15

Μαΐου

2024

15 Μαΐου 2024
Ρυθμίσεις για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών - Τροποποίηση της υπ' αρ. 119899/13-12-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Ρυθμίσεις για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών - Αντικατάσταση της υπ' αρ. 45231/20-04-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών “Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α' 240)” (Β' 1445)» (Β' 7115).

8

Μαΐου

2024

08 Μαΐου 2024
Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2024, Φ2 TAXIS

8

Μαΐου

2024

08 Μαΐου 2024
Διαδικασία και δικαιολογητικά για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 58) -Α. 1069 /02-05-2024.

8

Μαΐου

2024

08 Μαΐου 2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β’ 1826) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Β’ 5994) -Α. 1075 /02-05-2024.

2

Μαΐου

2024

02 Μαΐου 2024
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 -Α. 1073 /01-05-2024.

30

Απριλίου

2024

30 Απριλίου 2024
Καθορισμός των τρόπων κοινοποίησης των πράξεων και εγγράφων της Φορολογικής Διοίκησης στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση αυτών με ψηφιακά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.5104/2024 (Α'58), της έκτασης εφαρμογής εκάστου τρόπου, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος -Α 1068/2024.

27

Απριλίου

2024

27 Απριλίου 2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1002/31.12.2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος» (Β' 3/2015) - A. 1064/2024.

27

Απριλίου

2024

27 Απριλίου 2024
Καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, των Δηλώσεων Πληροφοριών αναφορικά με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Εμπορικών/Λογιστικών προγραμμάτων διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»), που παρέχονται σε οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), για την τήρηση του Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Εμπορικών/Λογιστικών προγραμμάτων διαχείρισης -Α. 1065/2024