Νέα

ΑΑΔΕ: Νέα δομή και αναβάθμιση της Φορολογικής Διοίκησης


 

 

Στην περαιτέρω αναβάθμιση και τη διεύρυνση των ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συστήνοντας δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις.

 

Με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, από τις 6 Φεβρουαρίου 2023, στη θέση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης συστήνονται δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις:

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (ΓΔΦ), και

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ).

 

Εντός των νέων Γενικών Διευθύνσεων συστήνονται τέσσερις νέες Διευθύνσεις:

 

- Δύο στη ΓΔΦ, η «Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών» και η «Διεύθυνση Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών» και

- Δύο στη ΓΔΦΛ, η «Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων» και η «Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών».

 

Ειδικότερα, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας ανατίθενται οι κανονιστικές αρμοδιότητες της φορολογικής διοίκησης και συγκεκριμένα οι φορολογικές διαδικασίες και ο επιτελικός σχεδιασμός. Οι υπαγόμενες σε αυτή Διευθύνσεις είναι:

 

- Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών

- Διεύθυνση Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών

- Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας

- Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας

- Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου

- Διεύθυνση Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων.

 

Στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών ανατίθενται οι επιχειρησιακές αρμοδιότητες της φορολογικής διοίκησης και συγκεκριμένα οι φορολογικές λειτουργίες, η επιχειρησιακή απόδοση και η εξυπηρέτηση.

Οι υπαγόμενες σε αυτή Διευθύνσεις είναι:

 

- Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων

- Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών

- Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης

- Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών.

 

Καθώς και οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 

- Όλες οι Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες που υπάγονταν στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και

- Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ).