Αποφάσεις / ΠΟΛ

Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη.


Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη.

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8MlragaduPJbtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJCt-jWZ_ptawXlZCStOL6nefOArnaRUxcSK_s8I2esU