Νέα

Διαθέσιμες στην ιστοσελίδα e-ΕΦΚΑ οι βεβαιώσεις εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων, κτλ. για φορολογική χρήση έτους 2022.Διαθέσιμες  στην ιστοσελίδα  e-ΕΦΚΑ οι βεβαιώσεις εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων, κτλ. για φορολογική χρήση έτους 2022.