Νέα

ΕΔΟΕΑΠ - ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ 1/6/2022


 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΚΑ-ΑΚΕ 1/2022
ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ 1/6/2022

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4549/2018, η παρ. 1 του άρθρου 3Α του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243), που προστέθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4498/2017 (Α΄172), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.

Από την 1η.6.2019 και μέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ορίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου. Από την 1.6.2022 το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη».

Ως εκ τούτου όλοι οι πίνακες υπολογισμού του ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίοι περιέχονταν στις εγκυκλίους ΑΚΑ-ΑΚΕ: Νο 5/2018, Νο 8/2018 και Νο 2/2019 του Οργανισμού, διαμορφώνονται αναλόγως για το διάστημα από 1.6.2022 και μόνο για τα ποσοστά των εισφορών, ως εξής: ΝΕΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ.

https://www.edoeap.gr/2022/05/%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%83%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1%cf%83-%ce%b5%cf%80/

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. Oι κωδικοί ειδικότητας και οι κωδικοί πακέτων κάλυψης (ΚΠΚ) παραμένουν οι ίδιοι,
  1. Επισημαίνεται ότι δεν αλλάζουν τα ποσά της επικουρικής ασφάλισης για τους ασφαλισμένους των ΤΕΑΣ-ΕΤΑΣ.

Για πληροφορίες σε ότι αφορά το παραπάνω θέμα, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2107264369, 2107264340, 2107264378, 2107264370 και 2107264318.