Νέα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2021


 

 

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που υπάγονται στον ΚΑΔ 13.10 εντάσσονται στον πίνακα του παραρτήματος Γ «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (από 1/6/2021 έως και 30/6/2021)» των σχετικών ανακοινώσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

Από σήμερα 16/6/2021 και έως την Παρασκευή 18/6/2021, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των ανωτέρω επιχειρήσεων για τον μήνα Ιούνιο 2021. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1/6/2021 έως και 18/6/2021.

 

Από 19/6/2021 οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για χρονικό διάστημα από 1/6/2021 έως και 18/6/2021.