Νέα

Επιπλέον μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, για τον Ιανουάριο 2022


 

 

Τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνουν δέσμη τριών επιπλέον μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού τον μήνα Ιανουάριο.

 

Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

 

1. Επέκταση των προσωρινών αναστολών εργασίας εργαζομένων με αποζημίωση ειδικού σκοπού σε επιπλέον κλάδους, με οριοθέτηση ποσοστού επί του απασχολούμενου προσωπικού που δύναται να τίθεται σε αναστολή.

 

Από την 1η/1/2022 και έως τις 31/1/2022 έχουν ήδη δυνατότητα να θέτουν σε προσωρινή αναστολή το 100% των εργαζομένων τους αποκλειστικά οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Α):

-  Νυχτερινά κέντρα και Μπαρ

-  Αίθουσες συναυλιών και επαγγέλματα συναφή με τη μουσική.

 

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι που τίθενται σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά για το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως.

 

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

1.α. Από τις 14/1/2022 και έως τις 31/1/2022 επεκτείνεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή το 100% των εργαζομένων τους οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Β.1):

 

-  Τέχνες του θεάματος και θέατρα

-  Χώροι εκδηλώσεων και θεαμάτων

-  Διοργάνωση γάμων και εκδηλώσεων

-  Παιδότοποι.

 

1.β. Από τις 14/1/2022 και έως τις 31/1/2022 επεκτείνεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή έως 25% των εργαζομένων τους και τουλάχιστον έναν εργαζόμενο οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Β.2):

 

-  Εστίαση

-  Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)

-  Ξενοδοχεία

-  Ταξιδιωτικά γραφεία και υπηρεσίες κρατήσεων

-  Κινηματογράφοι

-  Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

-  Γυμναστήρια

-  Αθλητική εκπαίδευση και αθλητικές δραστηριότητες

-  Σχολές χορού

-  Φυσική ευεξία

-  Πάρκα αναψυχής και θεματικά πάρκα

-  Καζίνο.

 

- Το κόστος της επέκτασης του μέτρου εκτιμάται σε 30 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο του μηνός Ιανουαρίου.

 

2. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων επιλεγμένων κλάδων που πλήττονται σημαντικά, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

 

Οι επιλέξιμοι κλάδοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

-  Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

-  Οργάνωση εκδηλώσεων

-  Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)

-  Σχολές χορού

-  Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.

 

Προϋποθέσεις εφαρμογής: Μείωση τζίρου μεταξύ 2019 και 2020 άνω του 50%.

Ύψος ενίσχυσης: 8% επί του τζίρου του 2019. Ανώτατο όριο ενίσχυσης:

400.000 ευρώ.

 

- Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 42 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ-REACT EU.

 

3. Αναστολή καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά και εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται προσωρινά σε αναστολή

 

-  Στις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά (σύμφωνα με τη λίστα ΚΑΔ των οποίων το 100% των εργαζομένων δύναται να τεθεί σε προσωρινή αναστολή εργασίας ως ανωτέρω), παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και η αποπληρωμή της μετατίθεται στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

-  Για τους εργαζόμενους ανά την επικράτεια των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και η αποπληρωμή της μετατίθεται στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

 

- Το κόστος εκτιμάται σε 8 εκατ. ευρώ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΚΑΔ επιχειρήσεων που δικαιούνται ήδη αναστολή εργασίας από

1/1/2022 σε ποσοστό 100%

 

Παρατίθεται λίστα κωδικών αριθμών δραστηριότητας (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) επιχειρήσεων οι οποίες δικαιούνται να θέσουν σε αναστολή έως το 100% των εργαζομένων που διατηρούσαν την 30ή/12/2021.

 

 

ΚΑΔ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

56101103

 

 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική

 

56101106

 

 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα

 

56300000

 

 

Δραστηριότητες παροχής ποτών

 

56301000

 

 

Υπηρεσίες παροχής ποτών

 

56301001

 

 

Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο

 

56301004

 

 

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ

 

56301009

 

 

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ

 

56301010

 

 

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο

 

56301011

 

 

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ

 

56301012

 

 

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ

 

56301013

 

 

Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων

 

90011001

 

 

Υπηρεσίες διευθυντή ορχήστρας

 

90011002

 

 

Υπηρεσίες εκτελεστή μουσικών έργων

 

90011004

 

 

Υπηρεσίες καλλιτέχνη κέντρων διασκέδασης

 

90011007

 

 

Υπηρεσίες τραγουδιστή

 

90011008

 

 

Υπηρεσίες χορευτή

 

90011012

 

 

Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας

 

90011013

 

 

Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος

 

90011014

 

 

Υπηρεσίες χορωδίας

 

90021904

 

 

Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κ.λπ.)

 

90021910

 

 

Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

 

90031104

 

 

Υπηρεσίες ενορχηστρωτή

 

90031107

 

 

Υπηρεσίες μουσουργού

 

90031117

 

 

Υπηρεσίες χορογράφου

 

90031118

 

 

Υπηρεσίες χορωδού

 

90041009

 

 

Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών

 

90041011

 

 

Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

 

90041012

 

 

Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

 

93291903

 

 

Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)

 

93291904

 

 

Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)

 

93292101

 

 

Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1: Επιπλέον ΚΑΔ επιχειρήσεων που δικαιούνται αναστολή εργασίας από 14/1/2022 σε ποσοστό 100%

 

Παρατίθεται λίστα επιπλέον κωδικών αριθμών δραστηριότητας (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) επιχειρήσεων οι οποίες δικαιούνται να θέσουν σε αναστολή έως το 100% των εργαζομένων που διατηρούσαν την 30ή/12/2021.

 

 

ΚΑΔ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

56101906

 

 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου

 

77291101

 

 

Υπηρεσίες ενοικίασης στερεοφωνικών συγκροτημάτων

 

77291300

 

 

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μουσικών οργάνων

 

90010000

 

 

Τέχνες του θεάματος

 

90011000

 

 

Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος

 

90011003

 

 

Υπηρεσίες ηθοποιού

 

90011005

 

 

Υπηρεσίες καλλιτέχνη μίμου

 

90011006

 

 

Υπηρεσίες καλλιτέχνη παρουσιαστή

 

90011009

 

 

Υπηρεσίες άλλου καλλιτέχνη του θεάματος

 

90011010

 

 

Υπηρεσίες θεατρικού θιάσου

 

90011011

 

 

Υπηρεσίες θιάσου τσίρκου

 

90011015

 

 

Υπηρεσίες μπαλέτου

 

90011016

 

 

Υπηρεσίες άλλης καλλιτεχνικής ομάδας

 

90020000

 

 

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

 

90021000

 

 

Υπηρεσίες υποστήριξης καλλιτεχνών

 

90021100

 

 

Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

 

90021101

 

 

Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά

 

90021105

 

 

Υπηρεσίες κειμενογράφου – σεναριογράφου

 

90021106

 

 

Υπηρεσίες σκηνοθέτη

 

90021107

 

 

Υπηρεσίες θεατρώνη

 

90021108

 

 

Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

 

90021200

 

 

Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

 

90021201

 

 

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων

 

90021900

 

 

Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος

 

90021905

 

 

Υπηρεσίες ηχοληψίας

 

90021906

 

 

Υπηρεσίες θεατρικού ή κινηματογραφικού ενδυματολόγου

 

90021907

 

 

Υπηρεσίες θεατρικού φωτιστή

 

90021908

 

 

Υπηρεσίες μακιγιέρ θεάτρου – σκηνής

 

90021909

 

 

Υπηρεσίες σκηνογράφου

 

90040000

 

 

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

 

90041000

 

 

Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων

 

90041008

 

 

Υπηρεσίες ταξιθέτησης κοινού σε θέατρα και κινηματογράφους

 

90041010

 

 

Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών

 

93290000

 

 

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

 

93291000

 

 

Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

 

93291103

 

 

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)

 

93291900

 

 

Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

 

93291901

 

 

Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)

 

93291902

 

 

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)

 

93291905

 

 

Υπηρεσίες παιδότοπου

 

93291906

 

 

Υπηρεσίες σφαιριστηρίου και συναφών ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ποδοσφαιράκια κ.λπ.)

 

93291909

 

 

Υπηρεσίες συνοδού-εμψυχωτή δραστηριοτήτων αναψυχής

 

93292000

 

 

Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.

 

93292100

 

 

Υπηρεσίες θεαμάτων με πυροτεχνήματα και θεαμάτων «ήχος και φως»

 

93292102

 

 

Υπηρεσίες θεάματος θεάτρου σκιών (καραγκιοζοπαίκτη)

 

93292103

 

 

Υπηρεσίες θεάματος κουκλοθέατρου

 

93292104

 

 

Υπηρεσίες θεάματος ροντέο

 

93292200

 

 

Υπηρεσίες παιγνιδομηχανών με κερματοδέκτη

 

93292900

 

 

Υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2: Επιπλέον ΚΑΔ επιχειρήσεων που δικαιούνται αναστολή εργασίας από 14/1/2022 σε ποσοστό 25%

 

Παρατίθεται λίστα επιπλέον κωδικών αριθμών δραστηριότητας (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) επιχειρήσεων οι οποίες δικαιούνται να θέσουν σε αναστολή έως το 25% των εργαζομένων που διατηρούσαν την 30ή/12/2021 και τουλάχιστον έναν εργαζόμενο.

 

ΚΑΔ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

5510

 

 

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

 

5520

 

 

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

 

5530

 

 

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

 

55901300

 

 

Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα

 

55901900

 

 

Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

 

5610

 

 

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

 

5621

 

 

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

 

5629

 

 

Άλλες υπηρεσίες εστίασης

 

56301002

 

 

Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο

 

56301003

 

 

Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο

 

56301005

 

 

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια

 

56301006

 

 

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια

 

56301007

 

 

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια

 

56301008

 

 

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-café)

 

56301014

 

 

Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο

 

59131102

 

 

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών

 

5914

 

 

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

 

61901007

 

 

Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)

 

77291203

 

 

Υπηρεσίες ενοικίασης καθισμάτων για εκδηλώσεις

 

77391903

 

 

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων

 

7911

 

 

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

 

7912

 

 

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

 

7990

 

 

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

 

8230

 

 

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

 

8551

 

 

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

 

8552

 

 

Πολιτιστική εκπαίδευση

 

86901302

 

 

Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)

 

9104

 

 

Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

 

92001101

 

 

Υπηρεσίες καζίνο

 

9311

 

 

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

 

9312

 

 

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

 

9313

 

 

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

 

9319

 

 

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

 

9321

 

 

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

 

93291106

 

 

Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής

 

94991600

 

 

Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις

 

9604

 

 

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, με εξαίρεση των υπηρεσιών διαιτολογίας (96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων

(96.04.10.02) και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (96.04.10.06)