Αποφάσεις / ΠΟΛ

Επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.


Επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.

 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230201611