Νόμοι / Εγκύκλιοι

Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα καταγωγής


Ε 2214/2021

ΣΧΕΤ: 1) Η αριθ. πρωτ. Δ. 941/559/30.05.2006 ΔΥΟΟ (Πανευρωμεσογειακή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών).

2) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΒ 5010779 ΕΞ2015/15.05.2015 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2014 του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου 3 της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας - Συνοπτική παρουσίαση της Περιφερειακής Σύμβασης για τους Πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής- σημείο Β ).

3) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1183531 ΕΞ 2018/10-12-2018 ΔΥΟ (Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα καταγωγής).

4) Το αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1001898 ΕΞ 11.1.2021 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν σχετικού εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TAXUD/6959485 FINAL-EN/10-11-2021), σας κοινοποιούμε συνημμένα πίνακα ισοτιμιών σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, βάσει των σχετικών άρθρων των Πανευρωμεσογειακών Πρωτοκόλλων καταγωγής.

Οι εν λόγω αξίες, που εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2022 , ισχύουν για:

1) Τη Δήλωση καταγωγής στο εμπορικό τιμολόγιο από οποιονδήποτε εξαγωγέα,

2) Τις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και

3) Τα μικροδέματα.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΧΩΡΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (6.000 ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (1.200 ΕΥΡΩ)

ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ (500 ΕΥΡΩ)

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Βουλγαρία

Λεβ Βουλγαρίας

11 700

2 300

1 000

 

Κούνα Κροατίας

45 000

9 000

3 750

Δημοκρατία της Τσεχίας

Κορώνα Τσεχίας

159 000

31 800

13 200

Δανία

Κορώνα Δανίας

45 600

9 000

3 800

Hungary

Φόριντ Ουγγαρίας

2 200 000

430 000

180 000

Πολωνία

Σλότι Πολωνίας

28 000

5 600

2 400

Romania

Λέι Ρουμανίας

31 170

6 230

2 590

Σουηδία

Κορώνα Σουηδίας

64 000

12 800

5 300

 

Νήσοι Φερόε

Κορώνες Δανίας

45 600

9 000

3 800

ΚΡΑΤΗ ΕΖΕΣ

Ισλανδία

Κορώνα Ισλανδίας

1 110 000

220 000

92 000

Λιντεστάιν

Ελβετικό Φράγκο

10 300

2 100

900

Νορβηγία

Κορώνες Νορβηγίας

65 000

13 000

5 000

Ελβετία

Ελβετικό Φράγκο

10 300

2 100

900

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ

Αλγερία (δεδομένο 2020)

Δηνάρια Αλγερίας

906 500

181 300

75 542

Αίγυπτος

Λίρα Αιγύπτου

108768

21753,6

9064

Ισραήλ

Σέκελ Ισραήλ

30 000

6 000

2 500

Ιορδανία

Δηνάριο Ιορδανίας

4 974

995

414.5

Λίβανος

Λίρα Λιβάνου

10 668 000

2 134 000

889 000

Μαρόκο

Ντίρχαμ Μαρόκου

70 100

14 100

5 900

Παλαιστίνη

Σέκελ Ισραήλ

22 393

4 479

1 866

Συρία

Λίρα Συρίας

 

 

 

Τυνησία

Δηνάριο Τυνησίας

 

 

 

 

Τουρκία

Λίρα Τουρκίας

61 200

12 240

5 100

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αλβανία

Λέκ Αλβανίας

729 300

145 900

60 800

Βοσνία Ερζεγοβίνη (δεδομένο από 2020)

Μετατρέψιμο Μάρκο Βοσνίας Ερζεγοβίνης

12 000

2 400

1 000

Βόρεια Μακεδονία

Δηνάριο Μακεδονίας

370 125

74 025

30 843

Σερβία

Δηνάριο Σερβίας

705 470

141 094

58 789

 

Δημοκρατία της Μολδαβίας

Λέβ Μολδαβίας

122 356

24 471

10 196

 

Γεωργία

Λάρι Γεωργίας

22 000

4 400

1 900

 

Ουκρανία

Γρίβνια Ουκρανίας

184 939

36 988

15 412