Νέα

Κατατεθέντα Σχέδια/Προτάσεις Νόμων -'Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας' -Υπουργείου Οικονομικών


 

Κατατεθέντα Σχέδια/Προτάσεις Νόμων -'Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας' -Υπουργείου Οικονομικών

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=7a192179-1a90-4288-abbb-afc70003b16b