Αποφάσεις / ΠΟΛ

Καθορισμός της διαδικασίας επίσκεψης των ελεγχόμενων προσώπων στα Ελεγκτικά Κέντρα(ΕΛ.ΚΕ.), καθώς και λοιπών ζητημάτων.


1.Καθορισμός της διαδικασίας επίσκεψης των ελεγχόμενων προσώπων στα Ελεγκτικά Κέντρα(ΕΛ.ΚΕ.), καθώς και λοιπών ζητημάτων.

2. Ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση ακύρωσης ή μείωσης προστίμου.

 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205412