Νέα

Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τον Β΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας νέων με επιχορήγηση 14.800


Τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών

αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Β΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών

ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

 

Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην

αυτοαπασχόληση 1.500 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων

επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

 

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800  και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως

εξής:

 

- 1η δόση 4.000 , μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

- 2η δόση 5.400 , μετά τη λήξη του αʼ εξάμηνου από την έναρξη

- 3η δόση 5.400 , μετά τη λήξη του βʼ εξάμηνου από την έναρξη

 

Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ

ηλικίας 18-29 ετών, που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης και πρόταση

επιχειρηματικού σχεδίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση

https://www.ependyseis.gr

 

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 45.000.000 , συγχρηματοδοτείται

από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Πρωτοβουλία

για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 - 2020».

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν

τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr.