Νόμοι / Εγκύκλιοι

NOMOΣ ΥΠʼ ΑΡ, 4978/2022 Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων


 

 

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100190