Εργατικά / ΕΦΚΑ

Ορισμός της 7ης Μαρτίου, επετείου της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας


 

 

Αρ. οικ 279/2023 (ΦΕΚ Β' 1176/01-03-2023)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Τον ορισμό της 7ης Μαρτίου, ημέρας επετείου της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, στα όρια του Νομού Δωδεκανήσου, οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως