Εργατικά / ΕΦΚΑ

«Παράταση έως 09/03/2022 της προθεσμίας: - υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου 1/2022 και Δώρου Χριστουγέννων 2021 και - καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών»


Αρ. Π. 92308

Με την υπ. αρ. 120/Συν.8η/24.02.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θ-Ε.Φ.Κ.Α. παρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη 09/03/2022 η προθεσμία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2022 και Δώρου Χριστουγέννων 2021, εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, καθώς και της καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών προσαυξήσεων.