Νέα

Παράταση ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2016-2017


Αρ. Π. 137/4104

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Σε συνέχεια του υπ. αριθ. 6196/145132/27.12.2016 εγγράφου μας και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τις αρμόδιες ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, σας γνωρίζουμε, ότι λόγο της αδυναμίας των υπόχρεων για υποβολή των εν θέματι δηλώσεων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, λόγω των ακραίων καιρικών φαινόμενων που έχουν πλήξει τη χώρα σας, η ημερομηνία υποβολής τους παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017.