Εργατικά / ΕΦΚΑ

Προσθήκη νέων παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης φυσικών προσώπων με υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ “myEfka.Live.gov.gr”.


Αρ. 377423 (ΦΕΚ Β' 4610/06.10.2021)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

1. Τη διεύρυνση των κάτωθι θεματικών κατηγοριών που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης φυσικών προσώπων με υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ «myEfka.Live.gov.gr»:

Τμήμα Παροχών

1. Επίδομα Ασθένειας
2. Επίδομα Μητρότητας
3. Ηλεκτρονική Αίτηση Εξόδων Κηδείας Τμήμα Μητρώου και Ασφαλιστικού Βίου
4. Βεβαίωση Ασφάλισης (Χρόνου ασφάλισης Προϋπηρεσίας)
5. Αλλαγή στοιχείων Μητρώου
6. Ασφαλιστική Ικανότητα
7. Απογραφή Ασφαλισμένου
8. Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας
9. Βεβαίωση Απογραφής Τμήμα Συντάξεων-Πληρωμών
10. Αίτηση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης
11. Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης Τμήμα Διοικητικού-Πληροφόρησης Πολιτών
12. Παραλαβή Απόφασης ΚΕΠΑ

Με την προσθήκη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη ως εξής:

1. Βεβαίωση εγγραφής για μη μισθωτούς
2. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης για μη μισθωτούς
3. Διεκπεραίωση αιτήματος για την έκδοση Απογραφικού Δελτίου Αγροτών
4. Διεκπεραίωση αιτήματος για χρόνο ασφάλισης μέσω ΥΔΑΑΒ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.