Νέα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11.1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α' 55/11-3-2020)


 

 

Δυνατότητα υποβολής του έντυπου Ε11.1 άδειες ειδικού σκοπού, από 01.12.2021 έως τις 15.12.2021 προκειμένου να δηλωθούν διαστήματα αδείας έως και 30.11.2021.

 

Υποβολή του εντύπου Ε11.1-ΝΕΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

 

από 01.12.2021 έως 15.12.2021